INGER BLIX KVAMMEN

17.SEPTEMBER - 22.OKTOBER 2016

INGER BLIX KVAMMEN


Inger Blix Kvammen er fra Kirkenes. Hun har bakgrunn som smykkekunstner, og med utgangspunkt i sin egen families historie i Øst- Finnmark og urfolkskulturer i Barentsregionen, tar Blix Kvammen tak i og betydelig gjør det nomadiske folkeslaget nenetserne i Nord-Vest Russland. Denne kulturens muligheter i nær fremtid, deres rolle som kulturbærere samt kvinners rolle i videreføringen av kulturarv og tilhørighet er spørsmål som berøres.

THE CIVILISATION OF IMAGE

29.OKTOBER - 26.NOVEMBER 2016

THE CIVILISATION OF IMAGE

Hilde Hauan Johnsen


Hilde Hauan Johnsen er kunstner, scenograf og professor i tekstil ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun har arbeidet en årrekke med tekstile installasjoner og lyd, og har hatt flere fiberoptisk lydinstallasjonsprosjekter med internasjonale komponister og lydkunstnere. I utstillingen «The Civilisation of Image», forsker hun på ulike nye muligheter, og vi får ta del i prosessen. En inkluderende og interaktiv utstilling.