EN LIDENSKAPELIG REISE

23.APRIL - 28.MAI 2016

EN LIDENSKAPELIG REISE

RAGNHILD KAARBØ (1889 - 1949)


Det er blitt allment kjent at Harstad har en betydelig samling malerier av Ragnhild Kaarbø. Vi har dermed fått tilbud fra kunstsamlere i hele landet om å kjøpe malerier hun har laget. I denne utstillingen presenterer vi fem nye malerier, ett vi har lånt og fire vi har kjøpt.

INGER BLIX KVAMMEN

17.SEPTEMBER - 22.OKTOBER 2016

INGER BLIX KVAMMEN


Inger Blix Kvammen er fra Kirkenes. Hun har bakgrunn som smykkekunstner, og med utgangspunkt i sin egen families historie i Øst- Finnmark og urfolkskulturer i Barentsregionen, tar Blix Kvammen tak i og betydelig gjør det nomadiske folkeslaget nenetserne i Nord-Vest Russland. Denne kulturens muligheter i nær fremtid, deres rolle som kulturbærere samt kvinners rolle i videreføringen av kulturarv og tilhørighet er spørsmål som berøres.