NORD / MALERIER 2011 - 2014

29.NOVEMBER - 17.JANUAR 2015

NORD / MALERIER 2011 - 2014

Yngve Henriksen


“Det handler om røtter, identitet, minner, og min egen historie på mange måter. Dette landskapet eier støy og stillhet, styrke og vemod. Det bor et stort lys i det, og et stort mørke. Jeg er ikke opptatt av det stedsspesifikke landskapet, men snarere en nordlig energi som både er av fysisk og mental karakter. Hver dag har sin historie, sitt avtrykk. Jeg lytter, kjenner etter, prøver å fange et øyeblikk. Jeg er opptatt av maleriet som språk.”

Xbox Live Gratuit