Underfundige Kunstkryp

Anne Rita Nybostad

Utstillingen var 31. oktober 2015 — 5. desember 2015

I mine arbeider er ofte materialene vesentlig i forhold til det jeg ønsker å uttrykke. Jeg har i en periode brukt polyester og lexan som grunnmateriale og bygger former av dette som i neste omgang blir kombinert med ulike materialer alt etter hvilket tema jeg velger meg. Det menneskeskapte mot det naturskapte har jeg ofte satt sammen for å fremheve de ulike verdiene.

Insekter laget av materialer

Å skape rom for gjenkjennelse via kjente objekter plassert i en større form som sammenfatter innholdet via en felles ramme er en tredje måte å arbeide på. Gjenstandene og materialenes egenart gjenspeiler ulike tanker og ideer.

Inspirasjonskilder

Materialkombinasjoner. Kulturuttrykk. Små og store detaljer. Gleden ved å arbeide med et kunstnerisk uttrykk.

Nord-Norges betydning

Mange av mine utforminger og elementer er hentet fra den nordnorske fauna og kulturhistorie. Landskapet jeg bor og arbeider i vil naturlig påvirke mitt valg av uttrykk/utforming i den kunstneriske prosessen men er ikke avgjørende for resultatet.

– Anne-Rita Nybostad