Texture of Darkness – Skewed Nature

Ingeborg Annie Lindahl

Utstillingen var 13. mars 2016 — 16. april 2016

Skewed Nature er et prosjekt som går over fire utstillinger i Norge, Danmark og Sverige. Utstillingen Texture of Darkness er siste del av prosjektet og reflekterer rundt spørsmål knyttet til tid og hva som har verdi i dagens samfunn. Gjennom ubehandlede kritt-tegninger utfordrer Ingeborg Annie Lindahl vår opplevelse av det sublime, ved å bearbeide skalaforholdet mellom geologisk og menneskelig tid. Tematisk kretser utstillingen rundt forgjengelighet og perspektiv på landskap. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagfond.

Kunstverk av fjell som går fra vegg til vegg.

I ti tavler finner vi deler av den stedsspesifikke installasjonen Focal Depth – Above the fold, som ble vist ved Trafo Kunsthall i Asker (august til september 2015). Motivene er av fjell basert på foto Lindahl har tatt fra småfly over sør-Troms og nord i Nordland. Spor fra
publikum i Asker kommer frem på tegningene som en forlengelse av verkenes
skapelsesprosess.

Death drive, tegne-installasjon med lerret og kartoppheng, hvor man kan stå mellom fjellene
Møysalen 1262 moh. og Kebnekaise 2106 moh. Verket har blitt stilt ut ved Galleri Box i
Gøteborg (desember 2015), hvor publikums fotspor og tilstedeværelse står igjen.
Utdrag fra utstillingsteksten av Lars Elton til Focal depth – Above the fold ved Trafo Kunsthall: ”Landskapstradisjonen er en gammel øvelse i kunsten. Å la seg fascinere av høye fjell og dype daler er noe vi alle kjenner til. Men når vi møter Ingeborg Annie Lindahls bilder av natur opplever vi landskapet på en annerledes måte.”

”Bildene av natur foran våre øyne er fanget fra fuglens eller – i dette tilfellet – flyets
perspektiv. Gjennom denne forskyvingen fra natur til kunstnerisk representasjon, og fra
menneskets naturlige posisjon på bakken til himmelens nedadvendte og overskuende blikk, blir vi vitne til kunstens overskridende mulighet. Det er også fristende å bli svulstig og si at
Ingeborg Annie Lindahl med denne utstillingen forteller oss om menneskets plass i verden:
Om menneskets evne til å se og betrakte, tenke og (videre-)utvikle, beherske og overvinne.
Ikke minst peker hun på naturens evige perspektiv og menneskets flyktige tilstedeværelse i den.”

”Tidligere tiders kunstnere forsøkte å fastholde et eviggyldig bilde av naturen, fanget i
bestandige materialer som i utgangspunktet var ment å vare til evig tid. Ingeborg Annie
Lindahls valg av materiale er derimot egnet til å påpeke den skjøre balansen vi lever med i forhold til naturen. Derfor er utstillingen ikke en vandring ut i naturen, men en reise inn i vår egen forståelse og kunstens forgjengelighet.” – Lars Elton

Se kunstnerens hjemmeside.