Rapporteringer

Sissel Fredriksen

Utstillingen var 1. mars 2014 — 5. april 2014

"I utstillingen ”Rapporteringer” viser jeg tegninger som bringer videre erfaringer og påvirkninger fra verden rundt meg. En billedreportasje fra det å være i og omgitt av inntrykk. Et forsøk på å kartlegge og tydeliggjøre det som er skiftene og i bevegelse, eller gi en fornemmelse av det som omgir og påvirker en både indirekte og direkte. Tegningen og tegneprosessen blir en måte å samle det kaotiske og holde det innenfor et slag system eller begrensning, for å se og synliggjøre noe for tankene.

Kunstverk av naken kropp.

For meg har naturen en sentral rolle i bildene. Naturen med stadige skiftninger, harmoni og så disharmoni, ro og så voldsom dramatikk, uro og så et fredelig øyeblikk. Aldri ingenting, alltid noe. Naturen som noe man er i, omgitt av, beveger seg i, tråkker på og som alltid er tilstede. Naturen er også et slags åsted for tidligere hendelser, og et sted der det menneskeskapte griper inn. Tegneavtrykkene av ting – deler og biter, blir som en dokumentasjon på noe som har vært der, som et spor, en forsøpling, et fremmedelement. De har blitt løsrevet fra sin sammenheng og funksjon og har inntatt en fragmentert rolle der de inngår i naturen.

I flere av arbeidene har jeg brukt en frottage-teknikk sammen med den mer tradisjonelle tegnemåten. Dette har vært en metode for å få inn i bildet noe utenifra som kan sette spor/avtrykk og stå som et innslag av noe som kommer fram i bildet gjennom en annen prosess enn resten av tegningen. To ulike tegneprosesser, der den ene er hurtig og gitt ut i fra et bestemt utgangspunktet som ligger i gjenstandens struktur og overflate, mens den andre er en mer tidkrevende tegnemåten som skapes fram, strek for strek.
Jeg liker denne sammenstillingen av flere forhold som griper inn i hverandre, og der ulikhetene er filtret sammen for å gi et mer komplekst og ”ureint” uttrykk. Motsetningene mellom de ulike uttrykkene, blir en måte å framstille forskjellige inntrykk og forstyrrelser som er en del av den verden vi lever i.»
– Sissel Fredriksen

Se kunstnerens hjemmeside.