Nordnorsken 2021

Den 75. Nordnorske Kunstutstilling

Utstillingen var 14. august 2021 — 12. september 2021

For tredje år på rad har Galleri Nord-Norge hatt gleden av å ta imot Nordnorsken – vandreutstillingen produsert av Bodø Kunstforening.

Den 75. Nord-Norsken, Galleri Nord-Norge, Foto: Steve Nilsen.

Siden 1946 har «Nordnorsken» vært en årlig tradisjon, og i år presenteres den 75. utgaven av vandreutstillingen. 

Den nordnorske kunstutstillingen har en egen utstillingskomite med tre medlemmer, en bedømmelseskomite med fem medlemmer, en monteringsgruppe og en sekretær. Utstillingen er regionalt orientert, med Nord-Norge som nedslagsfelt.

Grunnet jubileet har juryen sammen med produsent invitert kunstnere fra 1946 og opp til i dag. De har sett på dem som har mottatt juryens pris de siste 40 årene og også tatt hensyn til teknikk, geografi, kjønn, alder og inkludert hele landsdelen. 

Denne delen har fått navnet Den Nordnorske Atomutstilling. En av gjestekunstnerne i år var deltaker på den aller første Nordnorsken for 75 år siden! 

Vi gratulerer de som er blitt antatt og de som har fått pris under Den 75. Nordnorske Kunstutstilling og retter en stor takk til de inviterte kunstnerne som har bidratt med verk og historie.

Foto: Steve Nilsen