Nordnorsken 2019

Utstillingen var 24. august 2019 — 22. september 2019

En manifestasjon av samtidens kunstscene i Nord-Norge. Den Nordnorske Kunstutstilling - Nordnorsken - er en landsdelsutstilling arrangert av Bodø Kunstforening med kunstnere med tilknytning til landsdelen. Årets utstilling er den 73. i rekken, men det er første gang den vises i Galleri Nord-Norge.

Galleri NordNorge. Den 73 Nord-Norske kunst utstilling 2019. Foto: Steve Nilsen

Tradisjonsrik landsdelsutstilling med hele 9 debutanter

«Nordnorsken» har turnert i landsdelen helt siden 1948, og er dermed den nest eldste av de fem landsdelsutstillingene og en av landets eldste utstillinger av sitt slag. Men først og fremst har den vært et møtested for kunstnere og publikum i Nord-Norge gjennom tre generasjoner. Utstillingen er som alt annet i samfunnet i stadig utvikling. Til årets utstilling oppdaterte arrangørene av utstillingen søknadsskjemaet, offentliggjorde turneplaner for 2019 og informerte om jurymedlemmene på samme tid i et håp om å lokke fere til å sende inn verk til førstejuryering. Det førte til en økning av antall søkere i forhold til tidligere år. Til årets utstilling var det 130 søkere med totalt 313 verk. Av disse ble 20 antatt, og blant disse er det hele 9 debutanter. Det viser at utstillingen treffer nye kunstnere år for år.

Jury med variert bakgrunn

Årets jury bestod av Barbro Tiller fra Trøndelag billede kunstnere, Carlos Alberto Correia også fra Trøndelag, opprinnelig fra Portugal og Dan Mariner fra Nordland Billede kunstnere, opprinnelig fra England. De har hatt den tøffe jobben med å snevre inn utstillingens omfang fra de 130 kunstnerne med sine 313 verk som hadde søkt om å få være med, til den utstillingen man kan se i Galleri Nord-Norge med 20 kunstnere med til sammen 23 arbeider. 

Om arbeidet sier juryen følgende: Gjennom to runder har vi brukt våre varierte bakgrunner og kunnskaper til å målbevisst velge ut et antall arbeider som vi synes best representerer den samtidige kunstscenen i Nord-Norge. Prosessen endte med et utvalg på 20 kunstnere, som blir representert i dette årets konsentrerte og levende utstilling. For juryen var det forfriskende å se ikke bare et uventet høyt antall kunstnere i begynnelsen av sin karriere, men også mange mer etablerte kunstnere som fremdeles har evnen til å overraske. 

Den typen arbeider juryen valgte ut, kan bare oppnås når kunstneren ser lenger enn til et overflatisk uttrykk og mot en målbevisst og gjennomført teknikk, dedikasjon og konseptualisering av øyeblikk, erfaringer og lidenskaper. De 20 kunstnerne med sine til sammen 23 arbeider har, både ovenfor oss og publikum, vært generøse og genuine 

I sine bidrag. Fra mer eksperimentelle og rå arbeider til de mer raffinerte, kan vi se en investering av tid, ærlighet og følsomhet som er nødvendig for å produsere en samtidig og oppslukende opplevelse for tilskueren. Fordi dette er noe som karakteriserer opphavspersonene, vil alle de utvalgte arbeidene være selvbiografiske, og dette gjør kunstverkene autentiske. 

Det var viktig å skape et rom for hvert arbeid slik at de kunne stå sammen de andre, men også kunne puste og stå alene uten å påvirke hverandre på feil måte. Intensjonen var å utfordre tilskueren til å lage sine egne koblinger mellom arbeidene i det de tok sine egne erfaringer med i betrakting, ved skape en utstilling som utfoldet seg på en interessant måte i rommet. Det er Nord-Norskens ambisjon å være en selvfølgelig arena for deling av erfaringer og visjoner.

Jurypris og kritikerpris

Under åpningen i Bodø i januar ble det delt ut to priser til enkelte kunstnere. Juryens pris gikk til Regina Pedersons «Hug me». Om tildelingen sier juryen blant annet dette: «Da juryen så “HUG ME” første gang, opplevde vi mange forskjellige følelsesmessige reaksjoner, siden verket gir en gripende påminning om gjennom bruken av et enkelt, men klokt konsept, kan kunstneren formidle et kraftfullt budskap som gir gjenklang hos tilskueren i en verden fylt av sosial og politisk usikkerhet.»

Kritikerprisen ble utdelt for andre gang, og gikk i år til MARIANNE MOE, VEGGTAVLER HORVA 1 – 8. Årets kritiker var Trond Borgen. Borgen har arbeidet som kunstkritiker siden 1979. Han skriver kunstkritikk for Stavanger Aftenblad og har vært bidragsyter i flere kunsttidsskrifter i tillegg til å ha utgitt ?ere kunstbøker.  I sin begrunnelse av utvelgelsen sier han blant annet: «Dette er et svært flott tekstilarbeid, av flere grunner: Det viser en intelligent bruk av tekstil anvendt som veggrelieff; det rommer en enkel, men likevel raffinert håndverksmessig utførelse og ikke minst eleganse; det fanger og leker med lyset, både i alle foldene og i den sparsomme bruken av farger; og det skaper assosiasjoner til det nordnorske landskapet.»

Foto: Steve Nilsen

Kunstnere i utstillingen

Ellen Grieg 

Eva Bertelsen 

Gry Rask 

Hossam A. Albuaini 

Elisabeth Stiglic 

Ina Otzko 

Ingunn Milly Hansen 

Kamilla S. Mathisen 

Kenn-Ole Moen 

Krister Kanck 

Lill-Anita Svendsen 

Lill Maria Hansen 

Magnus Tomt 

Marianne Moe 

Ottar Karlsen 

Phillipp Spillmann 

Regina Pedersen 

Ronja S. Helgesen 

Stian Hansen 

Torgrim Sund