Nordic Outsider Craft

Arve Rød, Ina G. Johansen,
Simone Ritter og Svein I. Pedersen

Utstillingen var 30. november 2019 — 10. januar 2020

Nordic Outsider Craft viser hva som skjer når håndverk ikke båndlegges, men blir en uhindret lek med teknikker og materialer. Utstillingen vil manifestere at kunst tilhører alle, og at det ikke finnes en korrekt måte å skape det på. Outsider Art er marginalisert kunst, ofte skapt av selvlærte kunstnere. Utstillingen åpnet i Jyväskylä i Finland i 2018 og er nå på turné i alle de nordiske landene.

Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Trastad samlinger – Sør-Troms Museum og Galleri Nord-Norge inviterer til

Kritikersamtale – Kunstkritikk og Outsider Art / Outsider Crafts

med Arve Rød, Ina Gravem Johansen, Svein I Pedersen og Simone Ritter

Torsdag den 9.januar 2020, kl. 19-20
Galleri NordNorge, Harstad
Gratis og åpen for alle

Samtalen arrangeres på Galleri NordNorge i forbindelse med utstillingen Nordic Outsider Craft (30.11.19-10.01.20). Utstillingen er et samarbeid med flere nordiske institusjoner, bl.a. Trastad samlinger. Kuratorer for utstillingen er kunstforsker Minna Haveri og kurator Elina Vuorimies fra K. H. Renlund Museum i Kokkola, Finland.

Om deltakerne:

ARVE RØD er kritiker og skribent, utdannet ved Statens kunstakademi og Universitetet i Oslo. Rød har vært kunstanmelder i avisene Dagens Næringsliv (2007–2012) og Dagbladet (2014–d.d.), og har publisert tekster om kunst og kunstnere i en rekke sammenhenger siden 2000. han har vært medredaktør i Norsk Kunstårbok siden 2013. Han er nå aktuell med boken «Arve Rød. Tekster 2005–2019», en samling utvalgte kritikker og essays publisert i aviser, bøker og utstillingskataloger, gitt ut av forlaget Uten Tittel. Han bor og jobber i Oslo.

INA GRAVEM JOHANSEN er skribent, edelsmed og smykkedesigner. Med en fot i kunstnerisk praksis og en i språket, er Ina en aktiv kunst- og kulturskribent på flere plattformer. Ina er spesielt interessert i hvordan samfunnets strukturer og tendenser påvirker samtidskunsten. Hun skriver for Subjekt og Magasinet Kunst. Ina Gravem Johansen bor og jobber på Finnsnes.

SIMONE RITTER er kurator og avdelingsleder for Trastad samlinger – Sør-Troms Museum.
Trastad Samlinger er et kunst- og kulturhistorisk museum og befinner seg i Kvæfjord, i bygningen til det som tidligere var Paviljong 7 i Nord-Norges første institusjon for psykisk utviklingshemmede. I tillegg til å fokusere på historien til den tidligere sentralinstitusjonen Trastad Gård, har museet en kunsthistorisk avdeling med en fast utstilling i Trastad Galleri, hvor man både kan se kunst som ble laget på institusjonen og nasjonal og internasjonal Outsider Art fra i dag. Sør-Troms Museum åpnet Outsider Art Street Gallery i juni 2017, der det frem til juli 2018 ble vist fem Outsider Art utstillinger som sammen har presentert både norsk og internasjonalt Outsider Art. Sør-Troms jobber med utvikling av konsept for et nasjonalt senter for Outsider Art. Prosjektet er basert på Trastad Samlingers 20-årige arbeid med Outsider Art. Et nasjonalt senter for Outsider Art skal bidra til å løfte posisjonen til marginaliserte grupper i samfunnet, og gjøre deres kunst tilgjengelig for et allment publikum.

SVEIN I.PEDERSEN er kunsthistoriker, utdannet ved Universitet i Oslo og Høgskolen i Stavanger. I tillegg har han studier i filmhistorie, estetikk og kulturteori. Han har jobbet som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø og har forelest ved ulike læresteder. I perioden 2008 til 2014 har han vært intendant ved Tromsø Kunstforening. Han har vært medredaktør av antologien «”Undersøkelsens estetikk”» som tar for seg Bodil Furus kunstnerskap, publisert av Torpedo Press i 2012, og kuratert en rekke utstillinger i Nord-Norge. Siden 2014 har Svein I. Pedersen vært ansatt som daglig leder ved Nordnorsk kunstnersenter og Lofoten internasjonale kunstfestival i Svolvær.

Velkommen!

Kritikersamtale er en del av prosjektet «Videreutvikling, formidling og styrking av kunstkritikk i Troms» utviklet i samarbeid med Kunstakademiet i Tromsø og Kunsthistorie ved UiT Norges arktiske universitet, Tekstbyrået- Nina Schjønsby og Halvor Haugen, MONDO Books og Nicolas Siepen, NorK magazine, Hilde Sørstrøm – HAKAPIK, Nordnorsk kunstnersenter, Nordnorsk kunstmuseum, Sør-Troms Museum – Outsider Art og Senter for nordlige folk – Samtidsmuseum/Davvi álbmogiid guovddáš – dálááiggi musea. Prosjektet bygger på erfaringer, ny kunnskap og behov som ble avdekket under arbeid med prosjektet «Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms», som ble avsluttet i november 2018. Programmet i 2019 -2020 består av skrive- og publikasjonsverksteder, tekstveiledning, lyd- og podkastverksted, og kritikersamtaler.

Prosjektet Videreutvikling, formidling og styrking av kunstkritikk er støttet av Kulturrådet og Troms og Finnmark fylkeskommune