Lysninger

Richard Mosse, Ane Mette Hol og Penelope Umbrico

Utstillingen var 3. desember 2016 — 21. januar 2017

Lys er et fryktinngytende emne, kosmisk i omfang, men så dagligdags at vi knapt merker det. Vi lever av fotosyntesen. Vi orienterer oss i lyset ved hjelp av øynene våre. Lyset gjør verden forståelig for oss. Lyset er mer enn vi kan se og mer enn de fleste av oss kan forstå. For å bruke et sitat de fleste kjenner: «E=mc2». Albert Einsteins formel for masseenergiloven i den spesielle relativitetsteorien fra 1905 er delvis basert på lysets hastighet i et vakuum (c). Loven postulerer at selv ørsmå mengder masse bærer på uhyre stor energi, og er fundamentet for vår forståelse av hvordan verdens bestanddeler henger sammen.

Kollasj av soler Fotodokumentasjon av utstillingen "Lysninger" i Galleri NordNorge. Kommersiell bruk må avklares med fotograf Steve Nilsen.

For å bruke et annet, fra de første linjene i Bibelen: «I opphavet skapte Gud himmelen og jorda. Jorda var aud og tom, mørker låg over djupet, og Guds ande svevde over vatnet. Då sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det vart lys. Gud såg at lyset var godt, og skilde det frå mørkret.»

Om natten kan vi se opp på stjernehimmelen og se lyset blinke fra stjerner som er ufattelig langt borte. Avstanden til stjernen Alnilam, midt i Orions belte, er 1340 lysår, altså startet lyset fra denne store stjernen sin reise til våre øyne i året 676 – før vikingene gjorde sitt inntog i vår historie. Mørketiden gir oss i så måte den beste rammen vi kan be om for en slik utstilling.
Lyset og synsinntrykkene våre er det de fleste kunstnere jobber med. Publikum får ikke berøre verkene på en utstilling, smak ville vel være desto mer uhørt, lyd er det lite av og nesene våre er ikke av et kaliber som kan skjelne et mesterverk fra et annet. Vi får bruke øyene våre – og vårt viktigste lys, det kommer fra vår egen sol.

Når vi nå bringer sammen disse tre kunstnerne i Harstad er det med et ønske om å vise tre kunstnerskap som hvert på sitt helt særegne vis bidrar til å utvide vår forståelse av hva det er å se. Vi ønsker å invitere til noen lysninger hvor skyggene trer tilbake og fenomener kan ses på ny.
I nytt lys om man vil.

Foto: Steve Nilsen

Kunstnere

// RICHARD MOSSE
Født 1980 i Kilkenny, Irland
Bor og arbeider i New York City, NY, USA

// ANE METTE HOL
Født 1979 i Bodø, Norge
Bor og arbeider i Brüssel, Belgia og Oslo, Norge

// PENELOPE UMBRICO
Født 1957 i Philadelphia, PA, USA
Bor og arbeider i New York City, NY, USA

Utstillingen er kuratert av Bjarne Våga, leder for Statoils kunstprogram siden 2015.