Lyden av kunst

Sophie Clements, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen, Camille Norment og Tori Wrånes

Utstillingen var 25. april 2015 — 9. mai 2015

Musikk har alltid vært sentralt for mennesket, og dens påvirkning på billedkunst er verken nytt eller overraskende. Likevel var det først på 50-tallet, da populærkulturen fikk innpass i kunstverdenen og museene, at det auditive og det visuelle knyttet tettere bånd. Kunstnerne som arbeider i krysningsfeltet mellom musikk og visuell kunst, benytter seg av musikkens umiddelbare tilgjengelighet.

I utstillingen kan man oppleve en vakker lysskulptur av Camille Norment, få et innblikk i Tori Wrånes fantasifulle univers, se Sophie Clements lage musikk med sykkelhjul, og tre inn i en verden av klagesang skapt av Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen i samarbeid med engasjerte klagere verden over.

Utstillingen er en spin-off fra «I Wish This Was A Song. Music in Contemporary Art» som stod på Museet for Samtidskunst 14.september 2012 – 20.januar 2013.

Deltagende kunstnere

Sophie Clements, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen, Camille Norment og Tori Wrånes