Lofoten Ladies

Vebjørg Hagene Thoe og Grethe Winter-Svendsen

Utstillingen var 8. september 2018 — 30. september 2018

Keramikk på et bord

Vebjørg Hagene Thoe: OPIUM

OPIUM- vold i nære relasjoner
”De store politiske spørsmålene henger nøye sammen med de store religionene, og misjonærbarnet undres på hvorfor både kristendommen og islam ennå har en så sterk stilling. I et opplyst land som Norge er flertallet medlemmer av folkekirken, som hevder at det har konsekvenser for evigheten om man greier å tro på evangeliet om frelsen ved Jesu blod. I mange år har jeg grubla på dette, og ved å fokusere på kjernehistorier i Bibelen og praktiseringen av religioner vil jeg utforske problematikken.”

Hagene Thoe jobber med installasjoner basert på tekstiler og foto, også med innslag av musikk ved Tuomo Haapala og Marie Selander.

Grethe Winther-Svendsen: OBLIVION

«Alt starter et sted.
Vi er et ledd i en lang lenke, i en slekt, i en tid, i en historie. Vi berører og vi berøres, og alt setter et avtrykk i oss. Mentalt, fysisk og sosialt.
Kystkulturen er den som preger meg, det er min kultur – det er her jeg kommer fra. Min tilhørighet. Alle båtene, havet, sangen og den sentimentale musikken. All lengsel, alt håp og alle de sterke kvinnene. Og angst og redsel, for vær og vind og uro for båter som kanskje ikke finner havn. All kjærlighet og glede. Det vil alltid prege meg og være et bakteppe i alt jeg foretar meg. Mitt liv utgår fra dette.
Alt starter et sted. Det må ikke glemmes.»

Winther-Svendsen er utdannet keramiker, og bosatt i Lofoten. Hun jobber med mange forskjellige materialer, men vender stadig tilbake til leira.

Foto: Steve Nilsen