Liv Laga – En vannbasert reise i nord

Hilde Eilertsen Sletvold

Utstillingen var 20. oktober 2012 — 11. november 2012

"Jeg henter inspirasjon i den nordnorske naturen og i møtet mellom mennesker og natur, i det skiftende været, i lyset, den blå vinterdagen i mørketida, strålende midnattssol. Med akvarellene mine føler jeg at jeg kan gi dette et uttrykk og vil skape en følelse, en stemning, gjenkjennelse eller undring hos den som ser. Liv laga handler om den nordnorske historien, nærheten til naturen, livsgrunnlaget som havet og jorda gir, om samhold, avhengighet til hverandre og gleder og sorg".

Maleri av hus langs kysten.

Hilde Eilertsen Sletvold er født i 1965 i Harstad og har vært bosatt i Tromsø siden 1989. Hun har en rekke utstillinger bak seg og i september representerte hun Norge gjennom Nordiska Akvarellselskapet i Watercolourfestival i Genova.

Hennes kunst har blitt innkjøpt av bla. Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum i Gratangen, Fylkesmannen i Troms og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Kunstneriske samarbeidspartnere inkludere Aud Rye, Morten W. Gjul, Morten Paulsen, Lars A. Persson, Lars Holm og Torgeir Schjølberg.

Maleri av hus langs kysten.

Se kunstnerens hjemmeside her.