Inside out

Utstillingen var 23. juni 2012 — 19. august 2012

I vårt arbeid med formidling av kunst innen mange ulike sjangre, slår det oss at kunst ikke minst handler om å forstå hvem vi er og hva slags verden vi lever i. Festspillenes presentasjon av musikk, scenekunst og billedkunst er ikke bare en reise inn i kunsten og inn i oss selv, men også en reise der vi i møte med andre mennesker utvikler kunstnerisk og menneskelig forståelse. Yehudi Menuhins ord om at "Everybody has the right to music" liker vi, men stemmer det?

Herleik Kristiansen.

Når vi i år vier hovedutstillingen til Outsider Art/Art Brut, er det flere gode grunner til det:

Dette er kunst som fortjener en større plass i det offentlige rom.

På den internasjonale arena skjer det mye. For eksempel er «The Outsider Art Fair» i New York et av byens hippeste gallerier. GAIA muséet i Randers i Danmark viser outsiderkunst og har bygd opp muséet som et integrasjonsprosjekt. En vandreutstilling i regi av Rate Britain gikk i 2006 til Madrid, London og Dublin, der Art Brut og Outsider Art ble vist sammen med arbeider av etablerte billedkunstnere. Det 2-årige europeiske samarbeidsprosjektet «In Between Out» initiert fra Berlin

Det finnes en unik forankring i det foregangsarbeidet som er gjort ved Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum. 

Festspillene i Nord.Norge er derfor meget stolt over å få anledning til å løfte frem disse kunstverkene. Prosjektleder ved Trastad Samlinger, Simone Romy Rossner, har vært kurator for utstillingen, og vi vil få se verk fra en rekke store samtidsmuséer og institusjoner.