Inexhaustible Beauty – Uendelig skjønnhet

24 verk av 21 kunstnere fra samlingen til Sparebank 1 Nord-Norges Kunststiftelse

Utstillingen var 25. oktober 2014 — 22. november 2014

Kunststiftelsen ble opprettet i 2007 med formål å styrke nordnorsk kultur og identitet. I dag eier de en av de største kunstsamlingene i landsdelen. «Styret i kunststiftelsen har satset på samtidskunst i sine innkjøp de senere årene, og utstillingen presenterer flere nyervervede verker,» forklarer Elisabeth Johansen, styreleder i SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse.

Bilde: Mette Tronvoll: Svalbard # 17, 2013–14

Det er det nyervervede verket Inexhaustible Beauty – The Garden I (2011) av Marianne Darlén Solhaugstrand fra Ibestad, som har gitt utstillingen tittel. Den engelske tittelen kan oversettes til norsk med «uendelig skjønnhet» og det er nettopp «uendelig skjønnhet» som kjennetegner den nordlige landsdel, en landsdel som er rik på natur og ressurser. Utstillingen er en hyllest til Nord-Norge og de nordnorske kunstnere, samtidig som den inviterer til refleksjon om universelle temaer som kjønnsroller, identitet, samfunnsstrukturer og naturens sårbarhet og skjønnhet.

«Vi håper at riktig mange finner veien til utstillingen og oppdager skjønnheten i samtidskunsten,» sier Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

I tillegg henspiller utstillingen til et langt og godt samarbeid mellom Nordnorsk Kunstmuseum, SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse og SpareBank 1 Nord-Norge. «Sammen løfter vi kunstfeltet her i Nord-Norge og bringer kunsten ut i landsdelen,» sier direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum Knut Ljøgodt om samarbeidet.

Utstillingen er produsert av Nordnorsk Kunstmuseums landsdelsdekkende program og SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse i samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge.

Bilde: Mette Tronvoll: Svalbard # 17, 2013–14