ILIOS 2017 – The Posthuman Condition

Liza Morozova, Eirik Arbi og Robert Julian B. Hvistendahl

Utstillingen var 2. februar 2017 — 25. februar 2017

Med tittelen ’The posthuman condition’, vil kunstutstillingen til ILIOS 2017 være tematisk basert på hvordan begrepet ’det menneskelige’, som stadig blir utfordret av den teknologiske utviklingen, miljøødeleggelser, den evigvarende krigen mot terror, migrasjon og den globale kapitalismen. Konseptet ’posthuman’ signaliserer ny forståelse av menneskeheten og grensene mellom det vi tenker som naturlig og kunstig. Utstillingen vil kontekstualisere spenningstilstanden ved dagens samfunnsbilde, med lokal og global historie som bakteppe.

Bilde av en leketanks teipet til et menneskehode, forran en gruppe mennesker.

Av kurator Ingeborg Annie S. Lindahl

Fremtidsutsiktene balanserer i et grenseland, hvor utstillingen utforderer oss til å revurdere våre tanker omkring forståelsen av den menneskelige tilstand. Utstillingen og festivalen åpner med den Moskvabaserte kunstneren Liza Morozova. Hun vil gjenskape den legendariske performancen ‘The Mother Russia’ som ble fremført første gang i 2014. Den gang var den en kommentar til den politiske konflikten rundt Russlands annektering av Krim og invasjonen av Ukraina. Verket ‘The Mother Russia’ ble vurdert som «The most important works of 2014,» av aroundart.ru, og er like aktuelt i dag.

Eirik Abri (fra Harstad) og Robert Julian B. Hvistendahl (fra Farsund) er for øyeblikket studenter ved Kunstakademiet i Tromsø, og invitert for å gi publikum utenfor Tromsø muligheten til å se det beste av hva morgendagens kunstnere har å by på. Bakgrunnen for dette er at ILIOS ønsker at Nord-Norge skal bli et kraftfelt i kunsten, og bidra som springbrett for kunstnerskap i starten av deres karriere.

I utstillingen ’The posthuman condition’ møtes norsk og russisk samtidskunst fra ulike generasjoner. Gruppeutstillingen berører sterke tema som identitet, arv, geo-politikk og grenser. Kunsten oppfordrer til en ny virkelighetsforståelse som kan utfordre samtidens historieløse hegemoni.

// Utstillingen blir stående til 25.februar.

På åpningsdagen for ILIOS vil Liza Morozova hun gjenskape sin legendariske performance ‘The Mother Russia’. De norske kunstnerene Robert Julian B. Hvistendahl og Eirik Abri er i begynnelsen av sin karriere, og representerer en ny generasjon. Tema for utstillingen er the posthuman condition, som tar for seg selve begrepet mennesket i en tid med store omveltninger og nye utfordringer. Temaet har også inspirert ILIOS åpningskonsert, der det menneskelige og akustiske møter siste skrik i musikkteknologi.

Liza Morozova, live performance
Verk av Eirik Abri og Robert Julian B. Hvistendahl.
Kurator Ingeborg Annie Lindahl er tilstede og introduserer utstillingen.