Hvitt lerret, ubeskrevet blad

Herleik Kristiansen, Arnold Johansen, Jardar Lunde og Børge Olufsen

Utstillingen var 10. februar 2022 — 13. mars 2022

Dette var en enestående mulighet til å få se Herleiks Outsider Art verk, utstilt sammen med kunstverk av outsideren Børge Olufsen og de nasjonalt anerkjente kunstnerne Jardar Lunde og Arnold Johansen.

Promobilde av Herleik.

Herleik Kristiansen har i nesten 40 år arbeidet med ulike kunstteknikker. Kunstneren som fikk diagnosen «ikke-opplæringsdyktig» fikk ikke gå på normalskolen, men ble som tenåring sendt til Trastad Gård/Nord-Norges Åndssvakehjem. Der fikk han den kanskje beste kunstfaglige opplæringen en utviklingshemmet i Norge har fått. Herleik Kristiansen ble en anerkjent kunstner, og er kanskje aller mest kjent for sine linoleumstrykk. Hans motivkrets er bred og omfatter også keramikk, portretter, figurer, religiøse scener og objekter fra dagliglivet. 

Børge Olufsen var en talentfull billedkunstner fra Harstad som døde så altfor tidlig, bare 46 år gammel. Olufsen ble beskrevet som en outsider, kritisk og bevisst, og en romantiker innen malekunsten. Han gikk sine egne veier, og han speilet impulser fra samtidens uttrykksformer. Olufsen fortalte at han var ensom og at han malte for å få selskap av sine kreasjoner.

Jardar Lunde vokste opp på Lundenes, og satte Harstad på Norgeskartet, spesielt med sine store og vakre offentlige verk i hele landet. Lunde ble tildelt en lang rekke utmerkelser og priser, både nasjonalt og internasjonalt. Harstads byvåpen er laget av Lunde og han har også utsmykket Harstad kirke. 

Arnold Johansen er født i Nordreisa, men bor og arbeider i Tromsø. Johansen har sin utdannelse fra Statens Kunstakademi, er representert i private og offentlige samlinger her til lands og har flere større utsmykkinger, blant annet i TANN-bygget og Universitetet i Tromsø. Johansens verk er innkjøpt av blant annet Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet, Nordnorsk kunstmuseum og Norsk kulturråd. Johansen har også trykket Herleik Kristiansen sine verk som er representert i denne utstillingen. 

Harstad kommune satser på kunst. Det ble utarbeidet en kunstplan som skulle ha som mål å fremme at kunsten gjør oss rikere som samfunn, uten at det kan måles i penger. Når vi utvikler Harstad videre i årene som kommer, må vi beholde – og helst forsterke – kunstperspektivet. Det er til det beste for oss som lever nå og for alle dem som kommer etter oss.

Foto: Steve Nilsen