Gerhard Munthe – Eventyrlige Interiører

Gerhard Munthe

Utstillingen var 30. januar 2021 — 7. mars 2021

Totalt ni originalverk er med når Nasjonalmuseet tar utstillingen Gerhard Munthe - Eventyrlige interiører ut på turné i Norge. Et eksempel er Eventyrstolen (1898), som opprinnelig sto i Eventyrværelset på Holmenkollen Turisthotell. Publikum får også anledning til å prøve seg på veving i utstillingen.

Promobilde for utstillingen

I tillegg til flere originale akvareller, vises en rekke fotografier av Munthes viktigste romdekorasjoner, som for eksempel fra kunstnerens eget hjem Leveld på Lysaker, Strand gård i Numedal, samt en animasjon som viser Munthes omfattende dekorasjoner i Håkonshallen i Bergen.  I utstillingen kan besøkende også gjøre seg kjent med fargerike veggmalerier, glassmalerier, portaler, benker med hyndetrekk (putetrekk), smijernsarbeider og den såkalte Kristina-frisen, for bare å nevne noe

Nasjonal i sin kunst

Munthe var først og fremst nasjonal i sin kunst, med sine tolkninger av norske folkeeventyr og sagn.

Utstillingen gir også et godt innblikk i Munthes fantasirikdom og originalitet, og viser ham som en av de mest radikale art nouveau-kunstnerne i Europa rundt århundreskiftet. Sammen med flere samtidige kunstnere på kontinentet, banet han vei for den nonfigurative og modernistiske kunsten på begynnelsen av 1900-tallet. 

Utstillingen er i regi av Nasjonalmuseet og er kuratert av Widar Halén i samarbeid med gjestekurator og kunsthistoriker Jan Kokkin. Det følger med et eget aktivitetshefte for barn og unge.