Festspillutstillingen 2021 – Jeg er mangfoldig

Nordnorsk Kunstnersenter

Utstillingen var 19. juni 2021 — 25. juli 2021

Hva ville mikroorganismene i kroppene våre sagt hvis de hadde en stemme? Er det mulig å formidle det mangfoldige og sammenvevde livet i en dam gjennom språket? Hvordan er lyden av de en verken kan se eller høre, og som en kan ha så lett for å glemme? Kan man lære noe om musikk ved å fordype seg i soppenes verden? Er det mulig å samarbeide med en potet? Og hva kan samspillet mellom folk og dyr fortelle om historien, samtiden og om en selv?

Disse, og mange flere, er spørsmål som dukker opp i årets festspillutstilling “Jeg er mangfoldig”. Utgangspunktet er forskjellige måter å være i verden på, og det symbiotiske og komplekse forholdet mellom alt som lever: fra de mikroskopiske, som kan gjøre overraskende mye ut av seg, til de større, som har en tilsynelatende større påvirkningskraft. I en tid der det fjerne har blitt fjernere og det nære har blitt nærere, søker utstillingen å bygge broer, å fremheve koblinger og å inspirere til egen utforskning av de kanskje mindre åpenbare sammenhengene. På fabulerende måter åpnes det opp for ulike typer eksistens og sanselighet. Lyd, skulptur, video, tegning, performance og objekter inngår i arbeider av en rekke kunstnere fra regionen, nasjonalt og internasjonalt. 

Deltagende kunstnere er Allora & Calzadilla, Annika Eriksson, Antti Tenetz, Atelier Éditions, Camilla Renate Nikolaisen, Daniel Slåttnes, Eva Bakkeslett, Egill Sæbjörnsson, Gerd Aurell, Inghild Karlsen, Iselin Linstad Hauge, Jana Winderen, Jenna Sutela, John Cage med Lois Long & Alexander H. Smith, Matti Aikio, Mercedes Mühleisen, Michelle-Marie Leteliér, Outi Pieski, Simon Daniel Tegnander Wenzel, Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen, Viktor Pedersen, Åsa Sonjasdotter.