Extended view

Bjørn Tore Stavang

Utstillingen var 9. november 2013 — 1. desember 2013

Bjørn Tore Stavang tar utgangspunkt i maleriet som et 3-dimensjonalt objekt og jobber ut i fra prinsippet om at alt også har en bakside.

Slik sett er arbeidene mer å regne som rom-installasjoner. Om maleriet henger på en vegg så utgjør det 3-dimensjonale aspektet et tenkt plan. På denne måten tar arbeidene konsekvensen av rommet de står/henger i. Ved å trekke inn medier som slideprojektor, video, lyd, skulptur og andre forlengelser til maleriet, understrekes de romlige mulighetene ytterlige. Arbeidene beveger seg ofte tematisk rundt individets avmakt i møte med samfunnsmessige strukturer. Disse skjøre objektene som kalles maleri står som manifestasjoner på den usikre situasjonen vi befinner oss i pr. i dag, og minner oss på at ikke alle ting nødvendigvis er så kompatible som vi velger å tro. Målet er å avslutte prosessen på et punkt der det oppstår en balanse mellom den abstrakte tanken og det konkrete bildet.

Ved bl.a. å la enkelte av rommets elementer og retninger få fortsette inn i maleriene, vil arbeidene foreslå funksjoner utover det de avbilder. Flere av maleriene er konstruert for å henge i hjørner eller å stå i bestemte vinkler mot betrakter. Arbeidene forandrer dermed karakter i forhold til betrakters posisjon i rommet. Ved å balansere så tett opp mot virkeligheten, oppstår det muligheter for å utforske maleriske problemstillinger og samtidig stille spørsmål rundt våre sosiale og kulturelle konvensjoner.

Se kunstnerens hjemmeside.