Equinor-utstilling

Utstillingen var 13. august 2018 — 2. september 2018

Equinor har kjøpt kunstverk gjennom mange år. Ved Harstadkontoret består kunstsamlingen hovedsakelig av kunst av nordnorske kunstnere. Etter at Equinor, den gang enda Statoil, solgte kontoret i Medkila og flyttet inn i nytt bygg, satt selskapet igjen med et betydelig kunstoverskudd. Bare en liten andel fikk plass på de nye veggene.

Bildene vises nå i Galleri Nord-Norge og alle er til salgs. Hovedmålet er å stimulere til økt kunstinteresse og gi flere muligheter til å kjøpe kunst. Her kan studenter og andre unge i etableringsfasen kjøpe god kunst til hybler og leiligheter. Vi oppfordrer også bedrifter til å kjøpe kunst som kan gi ansatte og kolleger enda hyggeligere omgivelser på jobben.
Uansett er dette en unik mulighet for alle til å gjøre et godt kunstkjøp.

Salget vil arrangeres som en kunstauksjon, der overskuddet doneres til et godt formål. Alle verkene er fint innrammet og minsteprisene er satt til kr 500,- for fotokunst, kr 1000,- for de små litografiene, og kr 2000,- for de største litografiene og maleriene.

Praktisk info om budprosessen:
Bud kan gis ved personlig oppmøte i galleriet, via budskjema under på siden her, eller via SMS på det nummeret du får bekreftelse på at første bud er mottatt fra. Alle bud besvares i galleriets åpningstid, 12:00-18:00. Bud på SMS må komme inn før kl. 18:00 kvelden før budfrist for at de skal være gyldige. Etter kl. 18:00 kan bud sendes inn via budskjema på nett, frem til 12:00 på dagen for fristen. Vær imidlertid oppmerksom på at alle bud som kommer inn utenom galleriets åpningstid ikke vil bli behandlet før neste dag.

Budrundene varer i 7 dager, og avsluttes kl. 12:00 den aktuelle dagen. Da vil høyeste bud få tilslaget på kunstverket og bildet tas ut/merkes ut av utstillingen.

Alle pågående budrunder avsluttes onsdag 29. august kl. 12:00. Fra torsdag 30. august kl. 12:00 vil resterende verk kunne kjøpes til minstepris.

Utstillingen åpner mandag 13. august kl. 19.00. Galleri Nord-Norge er åpent alle dager kl. 12.00 – 18.00. Utstillingen er et samarbeid mellom Equinor og Galleri Nord-Norge og presenteres i perioden 13.8 – 2.9.

Illustrasjon: «Mot Nord» av Eva Harr. (Utsnitt)

Se hele katalogen her.