Endeløse landskap

Synnøve Persen

Utstillingen var 17. april 2021 — 30. mai 2021

Kunstneren og poeten Synnøve Persen fylte 70 år i 2020. I den anledning ønsket Porsanger museum i Lakselv og Samisk senter for samtidskunst i Karasjok å lage to utstillinger, del 1, «Biegga savkala/Vinden hvisker» med fokus på tidligere arbeider (1978 – 2014) i Lakselv og del 2,«Bassibáikkit»/«Hellige steder» med fokus på helt nye arbeid i Karasjok. Utstillingen som ble visst i Galleri Nord-Norge er en kombinasjon av disse to utstillingene og samlet ga de en flott presentasjon av kunstnerens virke med hovedfokus på maleri, men også tre nye videoverk.

Plakatbukk med promoplakat for utstillingen Synnøve Persens utstilling i Galleri Nord-Norge. Endeløse Landskap. Govva/Foto: Steve Nilsen.no

Synnøve Persen (født 1950) er bosatt i Bevkop, Porsanger, er en samisk billedkunstner og forfatter. Persen er nominert to ganger til Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet, og har hatt en lang rekke gruppe- og separatutstillinger.

Persen tok kunstutdannelse på 1970-tallet, først ved Granums tegne- og maleskole i Oslo (1971), så ved Kunstskolen i Trondheim (1971-1972) og deretter ved Statens kunstakademi (1972–1978) i Oslo. Hun har vært sentral i ledelsen og organiseringen av det organiserte, samiske kunstlivet gjennom de siste 40 år. I 2018 ble hun tildelt Norsk kulturråds ærespris.

Til utstillingen «Biegga savkala»/»Vinden hvisker» er det laget en jubileumsbok Jubileumsboka inneholder et forord av museumsdirektør Anne May Olli, en hilsen fra ordfører i Porsanger  – Aina Borch, en artikkel av kurator Kjellaug Isaksen  og en artikkel skrevet av professor Svein Aamold fra UiT Det arktiske universitet. Boken kan kjøpes i Galleri Nord-Norge.


Utstillingen er et samarbeid mellom RDM – Porsanger museum, RDM – Samisk kunstmagasin og Samisk senter for samtidskunst.

Foto: Steve Nilsen