Encounter in space

Ingeborg Annie Lindahl

Utstillingen var 12. mai 2013 — 26. mai 2013

Kunstverkene danner et landskap hvor det dukker opp spørsmål knyttet til fremtiden og hvorfor vi er som vi er? Hva forventer vi av vår samtid? Jorda som fundament har blitt mer ustabilt som resultat av politiske, kulturelle og klima endringer? Ulik kombinasjon av materialer og teknikk kommenterer forholdet mellom biologi og geologi i samtidens landskap, som subtilt veksler mellom tvetydig distanse og nådeløs realisme. Verkene involverer psykologiske og politiske perspektiver, i tavlenes kritt overflate oppstår noe foruroligende…

Rommet under mesaninen med installasjoner forbundet med streik.

Lindahl utforsker tema innen relasjoner og forbruk, for vår tankeevne har vel utviklet seg i livskampen for å overleve i den materielle verden. Hvordan dominerende ideologier former vår virkelighetsforståelse er Lindahl sin innfallsvinkel til hennes verk. Hun har fokus på sammenhengen mellom menneskets forhold til tid, rom og konsum på ulike nivå. Lindahl ser nærmere på parallelle endringsprosesser innenfor naturvitenskapen, og mennesket som et tidlig stadie av å bli mineral.

Vårt perspektiv har likhet med en maur sin oppfattelse av virkelighet. Menneskets opplevelse av å være stor nok (I. Hagerup) og overlegen alle andre arter, men uten evne til å se helheten. Utstillingen Encounter in space sin korte visningsperiode er i tråd med hennes strategi for å formidle en rød tråd gjennom utstillingen.

Se kunstnerens hjemmeside.