Den 77. Nordnorske Kunstutstilling

Kom å se hva som rører seg i det nordnorske kunstmiljøet

Utstillingen var 10. november 2023 — 14. januar 2024

Velkommen til utstillingsåpning fredag 10. november kl. 18:00. Det blir åpningstale og omvisning ved juryleder Sissel Aurland. Musikkinnslag ved Arctic Youth Choir.

Promobilde

Den Nordnorske Kunstutstilling – Nordnorsken – er en landsdelsutstilling arrangert av Bodø Kunstforening med kunstnere med tilknytning til landsdelen. «Nordnorsken» har turnert i landsdelen helt siden 1948, og er dermed den nest eldste av de fem landsdelsutstillingene og en av landets eldste utstillinger av sitt slag. Men først og fremst har den vært et møtested for kunstnere og publikum i Nord-Norge gjennom tre generasjoner!

Hvert år kan utøvende billedkunstnere, profesjonelle som amatører, med tilknytning til landsdelen sende inn sitt bidrag for å være med i utstillingen. Hvilke kunstnere som får være med i Nordnorsken utvelges av en jury. I år har juryen bestått av Anja Ulset og Simon Wågshold, Johanne Seines Nilsen og Sissel Aurland.

Juryen har i år mottatt 298 verk til vurdering, representert i et bredt spekter i mange ulike media og materialer, som i en møysommelig prosess er destillert ned til de 33 verk i to juryeringer. De i juryen har hatt en interessant, lærerik men også krevende og utfordrende oppgave med å velge ut disse verkene. Det kom inn et stort antall gode arbeider, og da må man gjøre et utvalg – og det har de gjort.

En interessant observasjon de har merket seg er spennet – fra arbeider som tematiserer historie og tradisjon til verk som utforsker det nye og bringer inn uttrykk vi ikke har sett før. Vi finner arbeider som utforsker gamle og tildels tapte håndverkstradisjoner i både gamle og nye naturmaterialer. I digitale arbeider ser vi spennet fra analoge arbeider som peker bakover i tid til mer kjente digitale teknikker, til kunstverk der kunstig intelligens er tatt i bruk i som medskaper i kunstproduksjonsprosessen.

Tematisk kan flere av verkene forstås innenfor et miljøaspekt og bekymring for fremtiden, og hvordan vi mennesker skal forholde oss til det som skjer i verden på flere områder. Vi ser også en interesse for søken etter røtter, identitet og til dels tapte kulturer og tradisjoner, sammen med en interesse for ny teknologi.

De antatte kunstnere er

Oda Bremnes
Ingun Alette Mæhlum
Inger Emilie Solheim og
Tom Christian Lillebø
LisBeth Johansen Sjøvoll
Bente Valentinsen Dankertsen
Vegar Moen
Åsne Kummeneje Mellem
Andrea Grundt Johns
Steffen Henriksen
Philipp Spillmann
Christin Løkke
Grethe Gunneng
Ole Johannes Mofoss
Ragna Mangelrød Kvernberg
Ole Johannes Mofoss
Liv Janne Hansen Kirkebøen
Hedvig Biong
Ragnhild Lie
Kari Nordheim
Adam Sébire
Grethe Irene Einarsen
Elisabeth Thorsen
Kamilla Sajetz Mathisen
Kjersti Johannessen
Elisabet Alsos Strand
Marit Victoria Wulff Andreassen
Øystein Pålsønn Lønvik
Torgrim Wahl Sund
Stein Henningsen
Espen Tversland

https://www.bodokunst.no/nordnorsken