Albedo – Porselen og fotografi

Cecilie Haaland

Utstillingen var 7. mars 2015 — 18. april 2015

Som kunsthåndverker med porselen som materiale jobber Cecilie til daglig tredimensjonalt. Når hun fotograferer et objekt, transformeres det til den todimensjonale flaten, og dermed skjer det noe med oppfattelsen av selve objektet.

Bilder på en vegg

Dette blir hennes rom for forskning, så vel i materialer som i uttrykk. Cecilie Haaland arbeider med egenlagede kameraer i porselen for så å overføre bildene på porselens-flater. Hun er ikke opptatt av å fange øyeblikket, men søker det langsomme.

Det analoge fotoarbeidet i mørkerommet og arbeidet med porselen har mye til felles.
Begge prosessene er tidkrevende og utfordrer alle aspekter ved det å være kunsthåndverker. Det omhyggelige arbeidet og utfordringen som motstanden i materialene gir. Timer og dager i mørkerommet. Leire som tørker langsomt, krymper, sprekker og vrir seg.

Alt dette hvite. Alt dette våte.

Se kunstnerens hjemmeside.