The ending of noise

Vidar Nordli-Mathisen

Utstillingen var 5. februar 2015 — 28. februar 2015

"Vi lever i en verden hvor visuell kommunikasjon dominerer livene våre, fra vi våkner til vi går og legger oss. Det meste handler om konkrete budskap som skal trigge en bestemt reaksjon, tanke eller handling. Sosiale medier og moderne kommunikasjonsteknologi har gjort oss mer effektive, men også økt det sosiale presset på oss. Tida vi har til å fordøye og reflektere over det som skjer med oss selv og verden rundt oss, skrumper stadig inn. Og det blir vanskeligere å finne arenaer og anledninger for refleksjon og frie tanker.

fotografi av strand

Mitt prosjekt handler om å fjerne støyen. Jeg vil skildre verden rundt meg utenfor en bestemt kontekst, uten å være konkret og uten å fortelle en bestemt historie. Ved å abstrahere det konkrete vil jeg skape meditative bilder som kan åpne for refleksjon og personlig tolkning.» Vidar Nordli-Mathisen.

Vidar Nordli-Mathisen (f 1955 i Harstad)
Fotograflære i Harstad (1976-1979)
Journalist og pressefotograf (1979-85)
TVprodusent og lederstillinger i film- og tv-bransjen (1986 til i dag)
Fotoprosjekter (fra 2005)
Debuterte med separatutstillingen «Off season» i Drøbak Kunstforening (2009)