Syart – Syrian Art Far North

Syart

Utstillingen var 22. februar 2020 — 16. august 2020

Utstillingen inneholder verk fra nitten etablerte profesjonelle syriske samtidskunstnere, og inkluderer malerier, skulpturer og digital kunst inspirert av deres fedreland Syria. Seks av dem er fortsatt bosatt i Syria, tretten er spredt over hele verden.

Kollasj av ulike kunstverk fra utstillingen.

Med utstillingen håper initiativtakerne Phadi Mubda og Adrian Aressønn Norwich å skape en plattform hvor syriske kunstnere som har levd i undertrykkelse kan vise sin kunst uten å bli fordømt eller polarisert på grunn av krig. De håper utstillingen kan bidra til å gi den vestlige verden et mer nyansert bilde av Syria, ved å løfte et annet perspektiv enn det vi er blitt vant til gjennom de siste års nyhetssendinger. Et overhengende motiv er ønsket om å demme opp mot fremmedfrykt, ved å tilby et møtepunkt mellom ulike kulturer.

Her kan du se utstillingen

Her kan du se den virtuelle gjenåpningen

https://www.facebook.com/SYARTNOR