Surrender

Ina Otzko

Utstillingen var 14. januar 2023 — 19. mars 2023

Utstillingen kretser rundt kunstnerens tilbakevendende spørsmål om forbindelser, kommunikasjon og tilhørighet – synlige og usynlige.

Foto: Steve Nilsen

Vi er stolt over å ha visst frem Ina Otzkos utstilling Surrender på Galleri Nord-Norge.

Otzko har en lyttende tilnærming. Hennes kunstneriske praksis inkluderer mediene fotografi, video, lyd, tekst og skulptur. Arbeidene hennes er basert på tverrfaglig forskning der tema som tid, rom, bevissthet, hukommelse og grenser undersøkes. Hvordan vår individuelle og kollektive energiutveksling påvirker våre valg, bringer/skaper endringer i hvordan vi oppfatter og forholder oss til oss selv, andre, våre omgivelser og livet på jorden. Hvordan alt henger sammen.

Foto: Steve Nilsen

Om kunstneren

Ina Otzko er billedkunstner og kurator. Hennes arbeider presenteres i inn- og utland. I 2018 var hun første mottaker av Twendeprisen, en kunstpris fra stiftelsen Twende. I 2022 ble ArtBase Helgeland som hun co-etablerte i 2005, tildelt Alstahaug kommunes kulturpris for 2021.

Otzko har en MFA Fine Art og MA Image and Communication fra Goldsmiths College, University of London og en MA Sound Studies fra UdK, Berlin. Hun har vært kunstpolitisk engasjert over flere tiår, bor og arbeider i Nord-Norge og Italia.

Utstillingen har mottatt støtte fra Regionale Prosjektmidler.

https://www.inaotzko.net/