Mellomrom

Monica Ellingsen og Kari Rindahl Endresen

Utstillingen var 1. oktober 2022 — 13. november 2022

Et tilfeldig, spesielt og varmt møte oppsto mellom to kunstnere. Ukjent for hverandre i utgangspunktet. En gnist ble tent for å jobbe sammen på den vakre og værharde øya Skrova i Lofoten.

Møtet skapte nye mellomrom og ga inspirasjon til å utvikle, støtte og heie på hverandre og maleprosessen. Fra en ensom tilværelse som kunstner ga samarbeidet en ny skaperkraft og styrke. 

Denne utstillingen er et resultat av to års arbeid i Skrova, sammen i atelieret, med jevne mellomrom. 

Tid, øyeblikk, tilstand, overgang, innsikt  og erkjennelse oppstår i våre mellomrom. Mellomrom er et hvilested og et sted til ettertanke. Et tidsrom hvor våre møter får en spesiell og særegen kraft som vi bruker inn i kunsten vår. 

«I mellomrommene oppstår det en vakker stillhet som gir ro og tilstedeværelse»

«I mellomrommene fylles vi av noe udefinerbart som gir en pause fra alt»

«Man kjenner først etterpå at det hadde oppstått et mellomrom som ga kraft og ro»

«I mellomrommene står alt stille en liten stund og man fylles av takknemlighet»

«Vi opplever at mellomrommene i våre møter har hatt stor betydning for skaperkraften og samarbeidet»

«I mellomrommene er det godt å være dersom du tillater deg selv å kjenne etter»

Monica Ellingsen: 

Fotografi og maleri

Kari Rindahl Endresen: 

Akvarell og grafikk

Foto: Steve Nilsen