Livets blomst – Symfoni i geometri

Siv Moa Lønning

Utstillingen var 22. april 2017 — 14. mai 2017

Historien forteller at geometriens mønster i «Livets Blomst» symboliserer universets musikalske komposisjon, og at alt resonnerer i intervallenes klanger gjennom usynlige strenger i mønsterets vev, og om skjønnhetens skala som maler toner og synger i alt vi ser, og om tonekunst som seg speile kan i geometrisk symfoni, og reflektere tonebilder i et «Mandalas» symmetri.

Geometrisk blomst

Utstillingen presenterer fargekomposisjoner i olje på lerret, akvarell og gicléetrykk.
Maleriene spiller i de musikalske harmonier i «Livets Blomst», symbolet som i uminnelige tider er kjent for å være mønsteret til den grunnleggende geometrien i alt liv.

Om kunstneren

Siv Moa Lønning, født i Oslo i 1960, debuterte i Galleri Heger i 1992. Hun flyttet til Spania i 1996, der hun fikk et internasjonalt publikum, og hennes malerier er i dag å finne rundt om i Europa. Etter 14 år flyttet hun tilbake til Norge, hun kom til Harstad og bor i dag i Lofoten. I 2011 stilte Siv Moa ut i Harstad Kunstforening. I 2012 ble hun invitert til å utsmykke alterveggen i Kongsvik kirke utenfor Harstad, og slik ble «ArtrisaRosen» til – et moderne rosevindu. Hun har laget fresker både på Gran Canaria og i Andalucía, samt mosaikkutsmykninger gjennom mange år.

«Som barn var jeg så heldig å bli fortalt at jeg kunne få fargene til å synge», forteller Siv Moa.
Denne tanken møtte hun igjen hos maleren Finn Moe, som hun var elev av fra 1983 til 1992. Moe videreførte en retning innen billedkomposisjonen utviklet av hans egen lærer Beppe Assenza (1905-1985), som omtales som den store mester av den nye fargedynamikk. Det er en teknikk som har en sterk forankring i Goethes filosofi om farger, og går ut på å oppøve evnen til å høre fargetonenes klanger og intervaller, og la former og linjespill oppstå gjennom deres musikalitet og rytme. Ideen bak den kromatiske komposisjonen er at fargene har en omskapende og livgivende kraft, og at maleriet kan virke som en klangbunn for lysets farger – universets vevnad.

Ut fra dette utviklet Siv Moa sin særegne stil, der elementene i bildet løses opp i fasetter, noe som skaper en effekt av stadig mindre fragmenter samtidig som linjer og former forenes til en større enhet, et slags mikrokosmos i et makrokosmos. Dette billedspråket videreutviklet hun i sine mosaiske arbeider og gjorde at hun fant veien inn i geometriens verden, som har røtter tilbake til oldtiden. Man kan her finne likhetstrekk med kubistenes oppløsning av det figurative i sin streben etter å få maleriet til å uttrykke bevegelighet, men i enda større grad se et slektskap med kunstnerne i Der Blaue Reiter og deres søken etter en dypere spirituell forståelse av verden rundt seg. Som Franz Marc, som ville høyne sin fornemmelse av alle tings iboende rytme eller Wassily Kandinsky, som ønsket å skape bilder som vekket følelser på samme måte som musikk.

«Mitt ønske om å få fargene til å synge næres av lysets dans på himmelens lerret. Skjønnhetens natur reflekterer seg i havet og i menneskesinnet akkompagnert av årstidenes refreng. Jeg søker å gjenskape skjønnhetens mønster som speiler seg i vårt indre», sier Siv Moa.
Regnbuens farger er hennes palett.

Omvisning og kunstaktivitetstilbud

Kunstneren tar i mot grupper og besøkende i galleriet gjennom hele utstillingsperioden, både i og utenfor galleriets åpningstider, etter avtale.
Grupper (og enkeltpersoner) i alle aldre ønskes velkommen til en kunstopplevelse eller en kunstopplevelsesaktivitet. Innhold og varighet tilpasses deres ønsker og behov.

Om innholdet

Kunstaktivtetens musikalske tilnærming berører synliggjøring av visuell lyd, gjennom musikalske harmonier, fargelære og geometrisk figurering.

Deltakerne vil bli gitt en akustisk fremføring, og kunne se hvordan lyd skaper symmetrisk figurering.

I lys av utstillingsopplevelsen vil det bli gitt en akustisk fremføring, og vi vil kunne se hvordan lyd skaper symmetrisk figurering. Deltakerne vil inviteres til selv å skape kunst inspirert av oppmerksomheten for hvordan farge og form synger sammen i musikalske intervaller.