It was meant for all things to meet

Anne Lindgaard Møller, Eva Faché, Jet Pascua og Ina Otzko

Utstillingen var 19. mars 2022 — 7. juni 2022

Hvordan lager man kunst i en verden og i et slikt kaos? Spiller det noen rolle? Mange kunstnere og filosofer gjennom historien har stilt det samme spørsmålet, og tatt for seg vanskeligheten med å finne skjønnhet etter traumatiske hendelser som krig og politiske omveltninger. Fire kunstnere fra Filippinene, Danmark, Belgia og Norge, med varierende erfaring og kunstnerisk praksis, møter også den samme utfordringen når de forbereder en utstilling i Galleri Nord-Norge i Harstad. I en verden med utfordringer på alle fronter, valgte disse fire kunstnerne å se på poesi som en inspirasjonskilde i et forsøk på å finne et svar på det spørsmålet.

IT WAS MEANT FOR ALL THINGS TO MEET, Galleri Nord-Norge, Foto: Steve Nilsen

I was meant for all things to meet:
to make the clouds pause in the mirror
of my waters, to be home to fallen rain
that finds its way to me, to turn eons
of loveless rock into lovesick pebbles
and carry them as humble gifts back
to the sea which brings life back to me.

-Richard Blanco

Jeg var ment for at alle ting skulle møtes. 

Denne første linjen i diktet «Klage fra El Río Grande», som forestiller seg hva den såkalte «Big River» ville si som svar på alle inngrepene menneskeheten har gjort, fungerer som inspirasjon og en håpefull påminnelse for de fire kunstnerne om hvorfor det nesten er en nødvendighet å fortsette å lage kunst. Med sin egen unike måte å ta opp spørsmål om tid, bevissthet, individuelt og delt ansvar, menneskelig interaksjon og atferd, enten de er personlige, politiske eller filosofiske – eller gjennom oppmerksomme studier av sammenhenger, repetisjoner, form og lys, presenterer disse kunstnerne sitt forsøk på å finne poesi i disse utfordrende tider. 

 …Then countries – your invention-maps
jigsawing the world into colored shapes 

caged in bold lines to say: you’re here.
not there, you’re this, not that, to say: 
yellow isn’t red, red isn’t black, black is 
not white, to say: mine, not ours, to say 
war, and believe life’s worth is relative.