Hav av lengsel

Are Andreassen

Utstillingen var 7. desember 2013 — 11. januar 2014

ett av mine første bevisste barndomsminner lengselen mellom min mor og far sjømannen havet og horisonten lengselen hva er egentlig lengsel – hva lengter vi etter?

Bilde av kunstner

Denne utstillingen viser arbeider i ulike grafiske teknikker. Fra tresnittet som er den eldste trykketeknikken vi kjenner (det eldste bevarte er fra Kina, 868 eKr. Tresnittets storhetstid i Europa 14 – 1500 tallet), til dagens digitale trykketeknikker som Jetprint (på aluminiumsplater og papir).

Her er også trykk i blandingsteknikker, feks.etsning (oppfunnet av Daniel Hopfer, våpengravør og kunstner 1470-1536) trykket over Jetprint`s på Hanenmhûle papir.

Mange av de grafiske arbeider på denne utstillinga er særtrykk. Dvs. at det ikke er trykket opplag. (Det viktigste skillet i dag mellom orginal og reproduksjon ligger i forskjellen på begrepene produsert og reprodusert. Etter denne definisjonen kan «Jet- print» være grafikk, så lenge den digitale «trykkeplaten» er et selvstendigverk og ikke en avfotografering av et annet.)
Are Andreassen

Les mer her.