Festspillutstillingen 2017 – Subsistence

Nordnorsk kunstmuseum og Anchorage museum

Utstillingen var 24. juni 2017 — 5. august 2017

Subsistence er en utstilling som belyser hvor sammensatte arktiske samfunn er – moderne steder og kulturelle rom som har verdens oppmerksomhet, steder der perspektivet innenfra og perspektivet utenfra er i et gjensidig avhengighetsforhold.

Person i tradisjonell bekledning.

Dagens fornyede interesse for Arktis tvinger fram viktige spørsmål om potensielle framtidsutsikter – både for regionen og i større forstand. Subsistence tar for seg kjernen i det arktiske – et område der naturen i lang tid har gitt de innfødte kulturene det de trenger for å overleve – et område der folks tilpasning til hittil usette forandringer vil gi livsviktig kunnskap til samfunn over hele verden.

Prosjektet samler arbeider fra kunstnere som engasjerer seg i Arktis og utfordringene der. I utstillingen finner man blant annet en vegginstallasjon fra Sonja Kelliher-Combs, en performans og en pop-up-butikk av Allison Warden, et midlertidig kontor til Graham Hogg / Lateral North, en temporær veggtegning ved Ingeborg Annie Lindahl, en vindusinstallasjon av Marek Ranis, samt videokunst av blant andre Marja Helander, Alethea Arnaquq-Baril og Derek Coté.

Dagens fornyede interesse for polarområdene tvinger fram viktige spørsmål om potensielle framtidsutsikter – både for regionen og i større forstand.

Medvirkende

Julie Decker
Direktør, Anchorage Museum i Alaska, USA.

Jérémie McGowan
Direktør, Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø

Brian Adams
Kunstner

Trond Ansten
Kunstner

Marek Ranis
Kunstner

Ingeborg Annie Lindahl
Kunstner

Eames Demetrios
Kunstner

Marita Isobel Solberg
Kunstner

Sonya Kelliher-Combs
Kunstner

Nicholas Galanin
Kunstner

Lateral North/Graham Hogg
Kunstner

Allison Warden
Kunstner

Les mer her.