Festspillutstillingen 2023 - Det gode liv

24.JUNI - 1.JULI 2023

Festspillutstillingen 2023 - Det gode liv

Pikene på Broen


Hvordan ser «det gode liv» ut fra nord og i lys av globale klimakriser, grønn omstilling, energikrise og konsekvensene av geopolitisk ustabilitet, krig og konflikt?